Marathon By Kase

Om Marathon

Ett affärssystem för reklambyråer, mediabyråer och arkitekter

Marathon används både av mindre entreprenörer och av stora företag i internationella koncerner.

Marathon är installerat i 16 länder på 5 kontinenter. Marathon är en egenutvecklad produkt som vuxit organiskt sedan starten 1981.

Marathon är i allmänhet ett naturligt nav och ”the single source of truth” i våra kunders affärssystem. Vid behov sammankopplas med specialistsystem via API:er.

OM MARATHON

Marathons byggstenar

 • Projektredovisning
 • Mediehantering
 • Finanssystem
 • Business Intelligence

OM MARATHON

Projektredovisning

 • Tidrapportering
 • Projektbudgetering
 • Uppgiftshantering (Kanban board)
 • Projektuppföljning
 • Resursplanering
 • Fakturering
 • Rapporter

OM MARATHON

Mediehantering

 • Orderhantering
 • Kreditkontroll
 • Kundfakturering
 • Tolkning av leverantörsfakturor
 • Differenshantering
 • Rapporter

OM MARATHON

Finanssystem

 • Bokföring
 • Kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
 • Inventariereskontra
 • Utläggsredovisning
 • Rapporter

Om Marathon

Business Intelligence

 • Prognos & utfall-kund
 • Prognos & utfall-resultat
 • Beläggning medarbetare
 • Värdering pågående arbete
 • Cash management
 • Databasaccess

Våra kunder

Företag som valt Marathon

Group M
Dentsu
Publicis Media
Omnicom Media Group
IPG MB
Havas
400+
400 installationer i 16 länder på 5 kontinenter
World map