FÖR MEDIER

Vad är Marathon?

Marathon används av nästan alla svenska, norska, danska och finska mediebyråer för att skapa medieplaner och ordrar. I Marathon finns en databas med uppgifter om 8000 mediers annonsplaceringar, format, priser, utgivnings- och materialdatum, materialspecifikationer etc. Uppgifterna i mediedatabasen registreras av KASE med annonsprislistor och intervjuer som underlag. Mediedatabasen är en del av det omfattande mediesystemet i Marathon där fakturor skapas, skickas och mottas, avstämningar görs, rapporter tas ut, med mera.

Mediebyråerna är beroende av Marathons mediedatabas under hela arbetet med att utarbeta och genomföra en kampanj. Arbetet underlättas betydligt tack vare att informationen finns i mediedatabasen.

Medieplaneraren sätter exempelvis ihop ett antal alternativa medieplaner/skisser med olika medier, placeringar, pris, format och införandedatum som sedan presenteras för annonsören. När annonsören har valt en medieplan gör planeraren om skissen till en order. På så sätt fastställs utgivningsdatumen med medföljande materialdatum, materialspecifikationer etc. Dessa uppgifter finns lagrade i databasen och hämtas automatiskt när skissen görs om till en order. Genom att använda uppgifterna i mediedatabasen sparar annonsör, mediebyrå och media tid på att slippa tidsödande kommunikation.

Vill du ha mer info? Mejla till media@kase.se!

Varför ska medierna godkänna uppgifterna?

Mediebyråerna har uttryckt ett behov av att ha mediernas godkännande av uppgifterna. Detta för att ytterligare höja kvaliteten på innehållet i mediedatabasen. Med godkända uppgifter minimerar vi risken för att ett pris eller andra parametrar är fel och behöver ändras i sista stund. Ofta är planerarna under starkt tryck från kunden att kunna verkställa en kampanj inom en snäv tidsram. Allt som påskyndar arbetet är därför av stor betydelse.

Hur godkänns uppgifterna?

Vår kontaktperson hos mediet har fått ett mejl med en kodad länk till Webbprislistan. Där kan den personen i lugn och ro korrekturläsa de uppgifter som KASE har lagt in från mediet. I Webbprislistan finns en funktion där uppgifterna kan godkännas fram till och med valfritt datum.

Hur ändras ett godkännande?

Ifall godkännandet inte längre gäller kan kontaktpersonen gå in på samma kodade länk till Webbprislistan som vid godkännandet. Där kan godkännandet antingen återkallas eller giltighetsperioden ändras.